Esiopetus

Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (perusopetuslaki 26 a §).

Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallisella yhteistyöllä tasoitetaan lapsen koulualoituksen kynnystä. Lapsen esiopetuspaikka osoitetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti tulevan koulun yhteydessä toimivasta tai tulevan koulun kanssa yhteistyötä tekevästä esiopetusryhmästä.

Liedossa esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana joko koulujen yhteydessä tai kunnallisissa tai yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä. Esiopetus on maksutonta ja noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan tammikuun aikana

Perheet ovat saaneet viikolla 4 infokirjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Kuntaan muuttajien tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajaan esiopetukseen ilmoittautumisesta. 

Esiopetusaika

Esiopetus alkaa ke 12.8.2020 ja päättyy ma 31.5.2021.

Esiopetusaika on 4 tuntia päivässä.
Esiopetus alkaa aamuisin klo 8.00 - 9.00 välisenä aikana.
Vuorohoidossa esiopetus toteutetaan kiinteässä vertaisryhmässä
klo 8.30 - 12.30.

Syysloma ma 12.10. - su 18.10.2020
Joululoma la 19.12.2020 - ke 6.1.2021
Talviloma  ma 22.2.2021 - su 28.2.2021

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Reija Helenius
                   reija.helenius(a)lieto.fi, p. 050 5690 919