Ammatinvalinnanohjaus

Oman koulun opinto-ohjaaja, opettajat ja nuorisotyöntekijät neuvovat ja opastavat ammatinvalinta-asioissa.

Myös työ- ja elinkeinotoimiston psykologit auttavat löytämään  ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on auttaa selvittämään edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä sopivan urasuunnitelman laatimiseksi.

Palvelut on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Palvelujen tueksi käytetään tarvittaessa soveltuvuustestejä, työ- ja koulutuskokeiluja tai terveydentilan tutkimuksia.

Omatoimisen urasuunnittelun tueksi löytyy myös erilaisia verkkopalveluja. Niiden avulla asiakas voi hankkia tietoa koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksista sekä arvioida omia kiinnostuksiaan ja tavoitteitaan.

Tietoa ja neuvontaa koulutuksesta ja työelämästä saa myös työ- ja elinkeinotoimiston koulutusneuvonnasta. Myös valtakunnallinen puhelinpalvelu Koulutusneuvonta neuvoo numerossa 0295 020 702 koulutukseen, opintojen rahoitukseen, ammatteihin ja aloihin liittyvissä asioissa.