Perusopetus

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.  Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden.

Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Erityisestä syystä lupa koulunkäynnin aloittamiseen voidaan myöntää  yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai  yhtä vuotta myöhemmin.  Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja huoltajan hakemuksesta.

Koulupaikan osoitus

Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun.  Kunta voi perustellusta syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.

Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista, vrt. koulukuljetussääntö.

Liedossa on viisi peruskoulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1 - 6, yksi vuosiluokille 7 - 9 opetusta antava peruskoulu, kolme yhtenäiskoulua (vuosiluokat 1-9), joista yhteen on keskitetty pienryhmäopetusta sekä yksi lukio.