Ohjeet koulutapaturman sattuessa

Julkaistu 3.2.2017 klo 9.25

Kaikki Liedon peruskoulujen ja lukion oppilaat, koulujen iltapäiväkerholaiset sekä kunnan päivähoidon lapset ovat vakuutettuja tapaturman varalta koulun toiminta-ajan, mukaan lukien koulumatkat. Koulun retket ja työsuunnitelmaan merkityt leirikoulut ovat myös koulun toiminta-aikaa.

Tapaturman sattuessa tai lapsen sairastuessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Mikäli vamman hoito vaatii oppilaan kuljettamista terveyskeskukseen, käytetään tarpeen mukaan joko taksia tai sairaankuljetusta.

  • Oppilaan saattajana on tarvittaessa aikuinen.

  • Oppilas voidaan jättää terveyskeskukseen tai sairaalahoitoon mikäli yhteys huoltajiin on saatu ja sovittu jatkotoimenpiteistä, tai mikäli hoitohenkilökunta ottaa lapsen huolehdittavakseen ja ottaa yhteyden huoltajaan.

  • Tapaturmasta tehdään koulun toimesta ryhmätapaturmailmoitus sähköisesti vakuutusyhtiölle.

  • Vakuutus korvaa sekä koulussa että koulumatkalla tapahtuneiden onnettomuuksien julkisen sektorin hoitokulut.

  • Koulutapaturmissa mahdolliset poliklinikka- ym. julkisen sektorin laskut hoitaa Liedon kunta/vakuutusyhtiö. Käynnin yhteydessä tulee mainita, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin lasku toimitetaan suoraan kunnalle. Mikäli lasku kuitenkin tulee huoltajalle, sen voi toimittaa koulutoimistoon.

Härkätien terveysasemat palvelevat virka-aikana. Klo 16 jälkeen palvelee TYKS:n yhteispäivystys, puh. 02 3138 800. Hammashoidon päivystys klo 16 jälkeen T-sairaalassa, puh. 02 3131 564.

Lieto, pääterveysasema Hyvättyläntie 7 Puh. 02 4873 7200
Tarvasjoki, hyvinvointikeskus Hämeen Härkätie 610 Puh. 02 4873 7535
Hammashoitola, Lieto Hyvättyläntie 7 Puh. 02 4873 7353

Lapsen sairastuessa koulupäivän aikana otetaan yhteys huoltajiin, ja sovitaan jatkotoimenpiteistä ellei sairauden laatu vaadi välttämättömiä hoitotoimenpiteitä.Tällöin toimitaan kuten edellä tapaturman sattuessa. Lasta ei lähetetä kotiin ilman yhteydenottoa ja neuvottelua vanhempien kanssa. Oppilas ei saa tulla kouluun sairaana. Vastuu sairaan lapsen hoidosta on huoltajilla.