Liedon lukio

lukio.jpg

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Liedon lukiossa opiskelija kuuluu aina tiettyyn perusryhmään, jota ohjaa ryhmänohjaaja. Opiskelu tapahtuu kuitenkin oppiaineryhmissä, jotka eivät aina ole samat kuin perusryhmät. Oppiaineryhmiin voi kuulua opintojen eri vaiheessa opiskelijoita eri vuosikursseilta.

Tämä tarkoittaa sitä, että Liedon lukio voi tarjota erilaisia opiskelumahdollisuuksia sekä nopeasti eteneville, että sellaisille opiskelijoille, joiden omaksumiskyky, harrastukset tai elämäntilanne vaativat hitaampaa etenemistä.

Lukio-opiskelijalta odotetaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työntekoa. Lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä valintoja ja opiskelijalla on itsellään vastuu opiskelun etenemisestä. Lukiossa siis korostuu opiskelijan oma vastuu opinnoistaan.