Päivähoito ja koulutus

Päivitetty tiedote 20.3.2020

Liedon kunnan varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus sekä vapaa-ajan palvelut

  • Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.
  • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa hyvitetään 18.3.2020 alkaen varhaiskasvatusmaksu niiltä päiviltä, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Hyvitykset koskevat päiviä, jotka ovat hoitosopimuksella varattu lapsen hoitopäiviksi.
  • Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen tiloissa lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
  • Lähiopetusta järjestetään tarvittaessa esioppilaille ja 1-3 luokkien oppilaille, Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille heidän sitä tarvitessaan. Kouluun ei kuitenkaan ole pakko mennä vaan oppilaita suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.
  • Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2-luokkalaisille. Mikäli lapsi on ollut iltapäiväkerhossa, mutta ei ole osallistunut siihen enää 18.3.2020 alkaen, häneltä peritään maaliskuun maksuna 50 %, eli 60 €.
  • Muilta osin perusopetuksen, lukion, Lieto-opiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja kirjaston tilat suljetaan. Kirjastoauto ei myöskään liikennöi ko. aikana.
  • Opetuksessa siirrytään etäopetukseen ja -opiskeluun. Ensisijaisesti käytetään omia välineitä, mutta kouluilta voi lainata mm. iPadeja. Etäopetuksesta on annettu erillinen ohje.
  • Opetus ja opettajien opetusvelvollisuus jatkuu, samoin opettajien palkanmaksu.
  • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Liedon kouluissa ja päiväkodeissa ei ole tällä hetkellä tiedossa yhtään koronatartuntaa.  

Älä tuo sairasta lasta varhaiskasvatukseen tai kouluun.

**********************************************************************

Liedossa on palveluja kaikenikäisille kuntalaisille.

Lapsille on käytettävissä vaihtoehtoisia hoitomuotoja päiväkotien rinnalla. Kotona hoidettavien lasten on mahdollista toimia ryhmässä ja saada virikkeitä avoimesta päiväkodista, kerhoista ja puistotoiminnasta.

Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen yhteydessä varhaiskasvatuksen toimintana. Liedon peruskoulut, lukio ja ammatti- ja aikuisopisto tarjoavat korkealaatuista opetusta. Kansalaisopisto mahdollistaa itsensä kehittämisen monipuolisella kurssitarjonnalla.