Päivähoito ja koulutus

Koronatiedote 26.10.2020


Tartuntatautilain mukainen päätös koskien julkisia kokoontumisia ja yleisötilaisuuksia Varsinais-Suomen kuntien alueelle
pdfLounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.10.2020

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä:
pdfOpetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeistus 21.9.2020

Lähikontakteja vähennetään

Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään ja vähennetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Tämä tarkoittaa, ettei isoja yhteistilaisuuksia järjestetä ja muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt.

Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

Tilaratkaisuista väljyyttä

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä eikä ryhmiä tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tyhjillään olevia (esim. toisen asteen oppilaitosten) opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa tähän käyttöön.

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esimerkiksi yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti.

Riskiryhmät huomioidaan

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä palata kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Kouluun tai päiväkotiin ei saa tulla sairaana

Tärkeää on muistaa, ettei kukaan lapsi tai aikuinen tule kouluun tai varhaiskasvatukseen sairaana. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttämällä riittävän etäisyyden. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, joten oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Mahdolliset tartunnat

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

**********************************************************************

Liedossa on palveluja kaikenikäisille kuntalaisille.

Lapsille on käytettävissä vaihtoehtoisia hoitomuotoja päiväkotien rinnalla. Kotona hoidettavien lasten on mahdollista toimia ryhmässä ja saada virikkeitä avoimesta päiväkodista, kerhoista ja puistotoiminnasta.

Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen yhteydessä varhaiskasvatuksen toimintana. Liedon peruskoulut, lukio ja ammatti- ja aikuisopisto tarjoavat korkealaatuista opetusta. Kansalaisopisto mahdollistaa itsensä kehittämisen monipuolisella kurssitarjonnalla.