Kunnan hallinto

Kunnanvaltuusto

Liedon asukkaat valitsevat kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi kunnanvaltuuston, joka päättää kunnan asioista. Nykyisen valtuuston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Kunnanhallitus

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto.

Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia elimiä, jotka hoitavat koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita. Lautakunnat valitsee kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.