Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2021

Julkaistu 16.11.2020 klo 8.21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan painopisteet talousarviossa ovat edelleen palvelujen saavutettavuus ja saatavuus etenkin lääkäri- ja hoitajavastaanotoilla sekä kotiin tuotavissa palveluissa, perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ennaltaehkäisevään ja moniammatilliseen verkostotyöhön sekä maakunnalliseen sote-valmisteluun osallistuminen.

Vuodelle 2021 toiminnallisia tavoitteita ovat myös työhyvinvoinnin lisääminen ja osaamisen kehittäminen, sähköisten- ja etäpalveluiden käytön lisääminen sekä talouden systemaattisen seurannan ja analysoinnin parantaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi keskitytään tuottavuuden kasvuun, palvelurakenteen kriittiseen tarkasteluun ja oman toiminnan uudistamiseen. Erikoissairaanhoidon kuluja pyritään myös vähentämään.

Ikäihmisten palveluissa lisätään välimuotoisia ja kuntouttavia palveluita. Hoivapalveluihin on otettu käyttöön koneellinen lääkkeiden annosjakelu sekä kotihoitoon sähköinen ovenavaus.  Geriatrisen poliklinikan uudet tuulet  tukevat ikäihmisten toimintakykyä mahdollisimman varhain.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa sähköisisiä palveluita ovat Omaolo-oirearvio ja viestintäpalvelu, verensokerin yms. etäseuranta sekä sähköisen ajanvarauksen mahdollisuus ajokorttitarkastuksiin ja määräaikaiskontrolleihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkittävänä investointina on terveyskeskuksen remontti vastaanotto- ja päivystystiloihin. Tilamuutosten ansiosta tehdään hoitoprosessien toiminnallisia muutoksia, mitkä nopeuttavat ja sujuvoittavat asiakkaan hoitoa.

Krista Ryödi
vs. toimialajohtaja
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut