Lieto-mitali

Lieto-mitalin myöntää Liedon kunnanhallitus asettamansa kunniamerkkityöryhmän esityksestä tai omalla päätöksellään.

Mitali luovutetaan vuosittain kunnan järjestämässä Liedon Päivän juhlassa tai kunnanhallituksen muussa päättämässä tilaisuudessa.

Lieto-mitalia on myönnetty vuodesta 1975. Mitalien saajista pidetään luetteloa ja mitalien saajat luetteloidaan numerojärjestyksessä.

Lieto-mitali voidaan myöntää seuraavin perustein:

  • Henkilölle, joka on toiminut kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen jäsenenä vähintään kahden vaalikauden ajan tai henkilölle, joka on vähintään kolmen vaalikauden ajan toiminut ansiokkaasti kunnallisessa toimielimessä.
  • Henkilölle, joka on ollut Liedon kunnan palveluksessa vähintään 15 vuoden ajan ja on ansiokkaasti toiminut Liedon kunnan ja lietolaisten hyväksi.
  • Yhteiskunnallisessa elämässä pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineelle työelämän edustajalle tai kulttuurin edustajalle tai Lietoa tunnetuksi tekevälle henkilölle tai lietolaiselle yritykselle tai muutoin ansioituneelle lietolaiselle. Yritykselle, jonka kotipaikka ei ole Liedossa, jos sillä on Liedossa merkittävää toimintaa.
  • Kotimaisen tai ulkomaisen vierailun tai juhlan yhteydessä huomionosoituksena pitkäaikaisen ja merkittävän yhteistyön kunniaksi.