Liedon Keskuskoululle tehdään kesän aikana mittavat tutkimukset

Julkaistu 11.6.2020 klo 11.10

Liedon Keskuskoululle tehdään kesän aikana yksityiskohtainen kuntotutkimus, jolla selvitetään koulurakennuksen todellinen kunto. Kuntotutkimuksessa tehdään satakunta rakenneavausta ja tutkitaan otetuista näytteistä rakenteiden epäpuhtauksia.

Liedon Keskuskoulun kunto on aiheuttanut huolta niin työntekijöissä, oppilaissa kuin vanhemmissakin viimeisten vuosien aikana. Keskuskoululle on tehty useita sisäilmatutkimuksia vuosien varrella ja koululla on tehty paljon erilaisia korjauksia. Viimeisimpänä suurena korjauksena tehtiin länsiosan salaojien korjaus ja kellarissa sijaitsevan kahden kotitalousluokan saneeraus, joka valmistui 2018.

Osalla henkilökunnasta ja oppilaista on edelleen todettu erilaisia, todennäköisesti sisäilmasta johtuvia oireita; hengitystie- ja iho-oireita, päänsärkyä ja väsymystä. Näiden oireiden johdosta on vuosien varrella tehty vuosien varrella kymmenittäin sisäilmailmoituksia.

Viimeisimmät kuntotutkimukset ovat antaneet hyvin erilaisen kuvan koulun saneeraustarpeesta. Jotta päätös Keskuskoulun jatkosta voidaan tehdä, on kunnanhallitus päättänyt perustaa hankeryhmän. Hankeryhmän tehtävänä on teettää riittävät kuntotutkimukset, joilla selvitetään rakenteiden kunto rakenneavauksilla ja tarvittavilla näytteenotoilla. Niiden perusteella hankeryhmä tekee esityksen, joka sisältää hankkeen tarkemman suunnitelman, aikataulun ja budjetin väistötiloineen. Lisäksi hankeryhmä tekee esityksen ja tuottaa suunnitelmat välittömistä korjaustoimista.

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja Anne Ahtiainen ja sihteerinä toimistosihteeri Sanna Ylieskola. Hankeryhmän jäseninä ovat toimialajohtaja Laila Mäkelä, keskuskoulun rehtori Sari Valtonen, keskuskoulun opettajat Susanna Saari ja Timo Virtanen, ruokapalvelupäällikkö Anne Rantalaiho, toimitilapäällikkö Marko Tähtinen, kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka, LVI-insinööri Jaakko Seppälä ja arkkitehti Matti Haapajärvi. Lisäksi kunnanhallitus ja tekninen lautakunta nimeävät edustajansa ryhmään.

Hankeryhmä aloitti työnsä 8.6.2020. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kesän aikana teetetään kuntotutkimus, joka sisältää kaikkiaan noin 100 rakenneavausta niistä tiloista, joista käyttäjät ovat antaneet palautetta. Lisäksi avauksien yhteydessä otetaan näytteitä, joista selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia epäpuhtauksia ja sisäilman laatuun vaikuttavia yhdisteitä. Tutkimustulosten perusteella suunnitellaan tulevan syksyn opetustilojen käyttöä ja mahdollisten ilmanpuhdistuslaitteiden tarvetta. Kesän aikana tutkitaan myös koulurakennuksen salaojat.

Hankeryhmän muistiot ja tutkimustulokset tullaan julkaisemaan Liedon kunnan nettisivuilla Keskuskoulun sisäilmatiedotteiden sivulla.

Lisätietoja:

Anne Ahtiainen, hankeryhmän puheenjohtaja
toimialajohtaja tekniset palvelut
anne.ahtiainen@lieto.fi
p. 0505590123