Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet käsitellään siinä toimielimessä, jonka toimivaltaan asia hallintosäännön mukaan kuuluu. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan kuntalaiselle tiedoksi.

Aloitteen voit tehdä eri tavoin:

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille, myös Liedon kunnalle, kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kuntalaisaloite

Voit lähettää vapaamuotoisen aloitteen postitse osoitteella Liedon kunta / Kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto tai toimittaa sen kunnantalon palvelupisteeseen, os. Kirkkotie 13.

Aloitelomake internetissä

Kuntalaisen aloite on mahdollista tehdä myös Liedon kunnan www-sivulla sähköisesti.

Aloitelomake