Kunnallisteknisten suunnitelmien nähtävänäolo

Kunnallisteknisten suunnitelmien nähtävänäolo

Liedon kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 12.5.2020 seuraavat suunnitelmaehdotukset:

Puutarhan alueen kunnallistekniikka  49 §

Kyseiset suunnitelmaehdotukset asetetaan maankäyttö-ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville 13.-29.5.2020 väliseksi ajaksi. Suunnitelmat ovat nähtävänä Liedon kunnan internetsivuilla sekä Liedon kunnantalolla, 3. krs kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdollisest muistutukset suunnitelmaehdotuksista on toimitettava osoitteella: Liedon kunta, tekninen lautakunta, PL 24, 21421  LIETO tai kirjaamo@lieto.fi ennen nähtävänäolon päättymistä eli 29.5.2020 klo  15.00 mennessä.

Lisätietoja suunnitelmista antaa kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen, puh. 050-407 7275.

Liedossa 13.5.2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA