Yleistiedoksianto, johdon sijoittaminen, Aurajoki

Asia 

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Hanke

Hankkeessa asennetaan vesijohto Aurajoen ali kiinteistöille 423-404-876-1 (AURAJOKI) ja 423-445-876-1 (AURAJOKI), Lieto.

Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei  edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen  järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

6.11.2020

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 6.11.2020–12.1.2021 ELY-keskuksen  verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi >  Kuulutukset

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen  kirjaamosta: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on VARELY5302/2020.

Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Kaisa Lehto, puh. +358 295 022 916, kaisa.lehto@ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

PL 236, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU

Puhelinvaihde 0295 022 500

kirjaamo.varsinais-suomi@ely.keskus.fi

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Y-tunnus 2296962-1