YSL 115 a § mukainen ilmoituspäätös Julkipano Premium Pet Food Oy

JULKIPANOILMOITUS: ILMOITUSPÄÄTÖS (YSL 115 a §)

Hakijan nimi: Premium Pet Food Suomi Oy, Turku

Toimenpide: Päätös koskee ympäristönsuojelulain 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukaista ilmoitusta koskien lihaa tai lihatuotteita käsittelevää tai jalostavaa laitosta.

Laitoksen/toiminnan kohde: Kiinteistöillä 423-460-1-12 ja 423-456-1-76 osoitteessa Luolakalliontie 35, 21420 Lieto.

Ympäristöpäällikön päätös: 4/2020 §, 16.6.2020
                                                pdf4/2020, 16.6.2020

Päätöksen antopäivä on 17.6.2020, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.7.2020

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan ympäristönsuojelutoimi, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 16.6.2020

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ