Voimaantulokuulutus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 23.9.2020 kokouksessaan seuraavan asemakaavamuutoksen:

§110 Pakurlantien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee korttelia 31084.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 31084.

Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 3.11.2020.

Kaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 3. marraskuuta 2020

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA