Voimaantulokuulutus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 26.8.2020 kokouksessaan seuraavan asemakaavamuutoksen:

§83 Toivolankujan asemakaava (Ilmarinen)

Kaavakarttaan on lisätty vakiomääräys: AO-alueella kartassa esitetyn rakennusoikeuden lisäksi saa yhdelle rakennuspaikalle rakentaa enintään 60 k-m2 talousrakennuksia. Määräys ei koske kellarikerroksellisia asuinrakennuksia, joissa kellarikerrokseen voi rakentaa aputiloja, joita ei lasketa rakennusoikeuteen. Talousrakennuksen suurin koko on 60 m2 mukaan lukien katokset.

Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 6.10.2020.

Kaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 8. lokakuuta 2020

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA