Voimaantulokuulutus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 12.12.2019 kokouksessaan seuraavan asemakaavamuutoksen:

§125 Kasvihuonealueen asemakaavan muutos (Loukinainen)

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 43210 - 17 sekä katu-, virkistys- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 43211 - 15 sekä katu-, virkistys- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 21.1.2020.

Kaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 23.tammikuuta 2020

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA