Voimaantulokuulutus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 18.3.2020 kokouksessaan seuraavat asemakaavamuutokset:

§25 Pääskyntien asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 132, 134, 54133, 54136, 54168 ja 54170 (osa) sekä katu-, virkistys- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 54132, 54133 54136, 54168 ja 54170 (osa) sekä katu- ja virkistys- ja maa- ja metsätalousaluetta.

§28 Luolakalliontien KLV, asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 54140, 54141(osa), 54149(osa), 54155 (osa) ja 54166 (osa) sekä erityis-, katu- ja liikennealuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 54140, 54141(osa), 54149 (osa) ja 54155 (osa), 54166 (osa) sekä erityis- ja katualuetta.

Kaavamuutokset tulivat lainvoimaisiksi 28.4.2020.

Kaavamuutokset tulevat voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 30. huhtikuuta 2020
 

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA