Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.8.2020 asettaa  Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen  julkisesti nähtäville (MRL 65 §).

Kaavaehdotusaineisto on sähköisenä nähtävillä 3.9.–2.10.2020 välisenä aikana Varsinais- Suomen kuntien ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa  www.varsinais-suomi.fi. Kaavaehdotusaineistoon pääsee tutustumaan myös Varsinais-Suomen liitossa (os. Ratapihankatu 36, 20101 Turku) varaamalla ajan (Aleksis Klap, 040-7213137).

Kuntien jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta  nähtävilläoloaikana (MRA 12 §). Muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläolojan  päättymistä ensisijaisesti word-muotoisena sähköpostitse osoitteeseen  kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101Turku.

Lisätietoja antavat sähköpostitse ja puhelimitse:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento puh. 040 720 3056

erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, puh. 040 7213 137 erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, Lasse Nurmi, puh. 040 5435 473

erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 8295 543

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO