Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

Asia             

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 2.7.2020 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen saapuneesta ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on VARELY/2874/2020.

Kreate Oy:lle annettu päätös koskee E18 Turun kehätien parannustyötä Liedon kunnan sekä Kaarinan ja Turun kaupunkien alueilla.

Kuulutuksen julkaisupäivä 

2.7.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.7.2020.

Nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 2.7.–10.8.2020 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.8.2020.

Lisätietoja

ylitarkastaja Susanna Sipilä, puh. 0295 023 035  sähköposti: susanna.sipila@ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

0295 022 500

www.ely-keskus.fi

Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo PL 262, 20101 Turku

varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Linkit:

Kuulutus: Melupäätös, Kreate Oy, E18 Turun kehätien parannustyö, Kaarina, Lieto, Turku

Päätös: Meluilmoitus, Kreate Oy, E18 Turun kehätien parannustyö, Kaarina, Lieto, Turku