Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristösuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

Asia             

Ympäristösuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 16.7.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/3471/2020.

Stena Recycling Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Takamaantie 12 A, Lieto (kiinteistöt 834-417-4-19, 838-417-2-22 ja 838-417-2-24).

Kuulutuksen julkaisupäivä 

16.7.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 23.7.2020.

Nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 16.7.-24.8.2020 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Lisäksi päätös liitteineen on nähtävillä ympäristähallinnon yhteisillä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.8.2020.

Lisätietoja

ylitarkastaja Erika Liesegang, puh. 0295 023 051  sähköposti: erika.liesegang@ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

0295 022 500

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo PL 262, 20101 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi