Turun hallinto-oikeuden päätös

TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVÄNÄOLO

Kuntalain mukaisesti ilmoitetaan, että Turun hallinto-oikeus on 19.12.2019 antanut päätöksen nro 19/0337/1, joka on nähtävissä Liedon kunnan asiointipisteessä.

Asia:

Sivistyspalveluiden toimialajohtajan viranhaltijapäätös 20.6.2018.

Kunnallisvalitus

Valittaja:

Yksityinen henkilö

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa 21.12.2019 – 26.1.2020

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusajassa.

Liedossa 20.12.2019

LIEDON KUNNANHALLITUS

Rauno Peltola

Toimialajohtaja, hallintopalvelut