Toivolankujan asemakaava

Ilmarinen

Toivolankujan asemakaava

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Toivolankujan asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 15.5. - 15.6.2020 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.


Kaavaehdotuksessa on Toivolankujan rakennettu alue osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi AO. Alueella on kiinteistöjakoon perustuen kahdeksan ohjeellista tonttia, joilla kaikilla on rakennusoikeus 250. Pohjoisosan kunnan alue on lähivirkistysaluetta VL.

Asemakaavalla muodostuu kortteli 31053 ja katu- ja virkistysaluetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 15.6.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi


Liedossa 15. päivänä toukokuuta 2020

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA