Tarviketien asemakaavan muutos


Littoinen

Tarviketien asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Tarviketien asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 15. - 28.5.2020 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.


Tarviketie poistetaan kaavasta ja Loukinaistentielle ja Avantintielle osoitetaan uudet liittymän paikat. Tonttijakoa muutetaan hieman.

Puutarha-alueen korttelin 54145 ja M-alueen rajaan ja korttelin 54147 tontin 2 rakennusoikeuteen tehdään pieniä tarkennuksia.

Loukinaistentien ja Tuulissuontien kulmauksessa olevasta suojaviheralueesta EV liitetään suurin osa KTY- korttelin 54106 tonttiin 2.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 54106, 54129, 54130, 54145 ja 54147 sekä katu-, virkistys-, erityis-, liikenne- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 54106, 54129, 54145 ja 54147 sekä katu-, virkistys-, erityis-, liikenne- ja maa- ja metsätalousaluetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 28.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA