Tarvasjoen koulukeskuksen - jäähallin alueen asemakaava

Tarvasjoki

TARVASJOEN KOULUKESKUKSEN – JÄÄHALLIN ALUEEN ASEMAKAAVA


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Tarvasjoen koulukeskuksen – jäähalli alueen asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 4.6. - 4.8.2020 (kunnantalo suljettu 29.6.-26.7.2020) Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi.

Kaavaluonnos oli nähtävänä Tarvasjoen kunnassa vuonna 2014.
Kaavaehdotuksessa asemakaavan rajausta on tarkistettu. Pohjoisosan yksityisen maat on rajattu pois ja mukaan on otettu Pitkäperkontien alkupään katualue, joka on puuttunut asemakaavasta.
Yksityiseltä on ostettu koulun vierestä n. 6000 m2 määräala, jonka mukaisesti koulun
YO-tontti on rajattu. Laajennusalueelle on suunniteltu uutta liikuntahallia ja pysäköintialueita.

Paimionjokeen saakka ulottuvien pientalokiinteistöjen ranta-alueet on osoitettu merkinnällä MY: Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alue säilytetään luonnontilaisena.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 70501-70512 ja virkistys-, katu-, liikenne-, maisemallisesti arvokasta peltoaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 4.8.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kunnanhallitus, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 (lomalla 6.-31.7.) tai
kaavoitus(a)lieto.fi


Liedossa 4. päivänä kesäkuuta 2020

LIEDON KUNNANHALLITUS