Poikkeuksellisen tilanteen ilmoitus Julkipano Liedon kunta

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS POIKKEUKSELLISTA TILANNETTA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Liedon kunta

Toiminnan laatu ja ajankohta: Rakennuksen purkaminen polttamalla 4.11. – 31.12.2019

Kohde: Tutka-asemantie 41, 21420 Lieto, kiinteistö 423-412-10-1

Ympäristöpäällikön päätös: pdf 11/2019 §, 12.11.2019

Päätöksen antopäivä on 13.11.2019

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.12.2019

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 12.11.2019

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU