Meluilmoitus Julkipano TerraWice Oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: TerraWice Oy, Sepänmäentie 1, 21250 Masku

Toiminnan laatu ja ajankohta: Kallion louhintaa 14.11.2019 -3.12.2019 välisenä aikana.

Kohde: VT10, Satteenmäki, Lieto

Ympäristöpäällikön päätös: pdf 12/2019 § , 14.11.2019

Päätöksen antopäivä on 15.11.2019

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.12.2019

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 14.11.2019

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU