Maakaasun käsittelyn lupahakemus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen (551/2009) nojalla lupahakemuksen.

Hakija: Gasum Oy

Sijainti: Eteläkaari 1, 21420 Lieto

Diaarinumero: 165/341/2020

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Gasum Oy rakentaa uuden julkisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkausaseman. Kohteeseen tulee nesteytetyn maakaasun (LNG) varasto, joka on tilavuudeltaan 89 m 3.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 31.3.2020 diaarinumero mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki, tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesissa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Liedon kunnan asiointipisteessä (Kirkkotie 13, 21420 Lieto) 31.3.2020 saakka.

Lisätietoja: Suvi Perälä, puh. 029 5052 134 tai etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

Helsinki

PL 66 (Opastinsilta 12 B)

00521 Helsinki

Tampere

Yliopistonkatu 38

33100 Tampere

Rovaniemi

Valtakatu 2

96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000

www.tukes.fi

kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9