Maa-aineslain mukainen päätös julkipano Raukkalan kylä

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS KOSKIEN MAA-AINESLAIN (555/1981) 16 §:N MUKAISTA SUOSTUMUSTA POIKETA VÄHÄISESTI HYVÄKSYTYSTÄ OTTAMISSUUNNITELMASTA.

Hakijan nimi: Esa Kallio, Lieto

Toimenpide: Päätös koskien maa-aineslain (555/1981) 16 §:n mukaista suostumusta poiketa vähäisesti hyväksytystä ottamissuunnitelmasta.
 

Laitoksen/toiminnan kohde: Raukkalan kylä. Kiinteistöt:423-444-18-4, 423-444-6-65, 423-444-6-83 ja 423-444-20-3.

Ympäristöpäällikön päätös: 3/2020 §, 12.5.2020
                                                pdf3/2020 § 12.5.2020

Päätöksen antopäivä on 13.5.2020

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 18.6.2020

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-oikeuteen, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU tai Turun hallinto-oikeus, PL 32 20101 TURKU, sähköposti turku.hao(at)oikeus.fi

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto tai sähköpostitse ymparistonsuojelu(at)lieto.fi.

Liedossa 12.5.2020

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU