Lupahakemus vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (358/2015) nojalla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (358/2015) nojalla lupahakemuksen

Hakija: Liedon Lämpö Oy (0241182-3)

Diaarinumero: 289/342/2020

Sijainti: Luolakalliontie 35, 21420 Lieto (423-460-1-12)

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Lupahakemus koskee vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) 4 §:ssä tarkoitettua laajamittaista toimintaa. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvää (H220, H280) ja sitä varastoidaan maapeitteisessä 75 m3 säiliössä.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 28.6.2020 diaarinumero mainiten Tukesiin, osoitteeseen Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi

Hakemuksen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 21.5.2020 – 21.6.2020 välisen ajan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Tampereen toimipisteessä(Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Tukesin verkkosivuilla https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kemikaalien-ja-kaasujen-teollinenkasittely.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a§). Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Tukesin verkkosivuilla 21.5.2020.

Tukes

Lisätietoja:  matti.nissila@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki

PL 66 (Opastinsilta 12 B)

00521 Helsinki

Tampere

Yliopistonkatu 38

33100 Tampere

Rovaniemi

Valtakatu 2

96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000

www.tukes.fi

kirjaamo@tukes.fi

Y-tunnus 1021277-9