Luolakallion asemakaavan muutos

Littoinen
 

Luolakallion asemakaavan muutos


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Luolakallion asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 15. - 28.5.2020 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.


Luolakallion asemakaavan muutoksella laajennetaan T-2- korttelin 54173 tonttia 3 etelään ja hieman itään päin. Pohjois- ja koillispuolelle osoitetaan suojaviheralue, jolle voidaan sijoittaa suojavalliksi alueelta tulevia pilaantumattomia pintamaita suunnitelmallisesti. Lisäksi tehdään pieniä tarkistuksia.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 54173 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 54173 sekä virkistys- ja erityisaluetta.


Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 28.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi


LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA