Liedon kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänäolo syksyllä 2020

Kaikki kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien kokousaikataulut sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen (ei salaiset asiat) löytyvät kunnan www-sivuilta.

KOKOUSAJAT

Kunnanvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain maanantaisin klo 17:30 alkaen valtuustosalissa kunnantalolla: 31.8., 14.9., 28.9., 26.10., 09.11., 14.12.

Kokouksista kuulutetaan neljä (4) päivää ennen kokousta kunnan www-sivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Kokoukset ovat julkisia. Yleisö on tervetullut seuraamaan kokousta.

Kunnanhallitus kokoontuu maanantaisin klo 17:00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa kunnantalolla: 10.8., 17.8., 7.9., 21.9., 12.10., 19.10., 2.11., 23.11., 30.11., 21.12.

Mikäli päätöksenteko vaatii, järjestetään tarpeen mukaan ylimääräisiä kokouksia.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 16:30 sovitun aikataulun mukaan: 26.8., 23.9., 21.10., 11.11., 9.12.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa tiistaisin kello 17:00 sovitun aikataulun mukaan: 25.8.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja Liedon aluejaosto kokoontuvat joka kuukauden 4. tiistai klo 17:00 sovitun aikataulun mukaan: 25.8., 22.9., 27.10., 24.11., 15.12.

Tarkastuslautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa klo 18.00 sovitun aikataulun mukaan.

Tekninen lautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti kunnantalolla tiistaisin klo 17:00 sovitun aikataulun mukaan: 11.8., 25.8., 15.9., 29.9., 20.10., 10.11., 1.12., 15.12.

Varhaiskasvatus- ja koululautakunnan kokoukset keskiviikkoisin klo 17:00 seuraavasti: 26.8., 29.9., 27.10., 24.11., 15.12.

Ympäristöterveyslautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiin keskiviikkoisin klo 17.00 sovitun aikataulun mukaan: 2.9., 25.11.

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia.

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pidosta ilmoitetaan erikseen kokouskutsun yhteydessä.

Kunnanhallituksen, ja muiden toimielinten pöytäkirjat pidetään kunnan www-sivuilla nähtävänä sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kunnan www-sivuilla ao. viranomaisen harkinnan mukaan.

ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kunnan viralliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon julkaisemalla ne kunnan www-sivuilla sekä joihinkin erityislakeihin perustuvat ilmoitukset myös kunnan ilmoitustaululla. Ao. toimielimen tai viranhaltijan harkinnan mukaan ilmoituksia voi julkaista myös eri lehdissä.

Avoimia virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset julkaistaan pääsääntöisesti kuntarekryssä. Ao toimielimen / viranhaltijan harkinnan mukaan myös alan ammattilehdessä sekä muissa lehdissä tasapuolisuutta noudattaen.

Kynnysarvon ylittävät urakat kilpailutetaan Hilma –julkiset hankinnat – sivustolla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan myös tarjouspalvelu.fi –sivustolla.

Kussakin tapauksessa on huomioitava, mitä laissa, asetuksessa tai hallintosäännössä ilmoitusten julkaisemisesta on määrätty.

Liedossa 5.8.2020

HALLINTOPALVELUT

Rauno Peltola, toimialajohtaja