Kuulutus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta

Pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu Liedon kunnan pohjavesialueille. Lisäksi riskikartoitukset on päivitetty vedenhankinnassa oleville pohjavesialueille. Suunnitelma on laadittu kaikille Liedon kunnan 6 pohjavesialueelle.

Ehdotus Liedon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi pdfEhdotus Liedon kunnan pohjaveden suojelusuunnitelmaksi
on kuulutusajan 7.5.-7.6.2020 nähtävillä yllä olevasta linkistä sekä osoitteesta: www.lieto.fi/Vesiensuojelu

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 10f § mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä.

Mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti 7.6.2020 mennessä osoitteeseen Liedon kunta, ympäristönsuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai ymparistonsuojelu@lieto.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Liedossa 7.5.2020

LIEDON KUNTA
KAAVOITUS JA RAKENNUSLAUTAKUNTA