Kuulutus YSL 115 a § mukaisesta ilmoituksesta Premium Food Suomi Oy

KUULUTUS ELINTARVIKE- JA REHUTEOLLISUUSTOIMINNAN YSL 115 a § MUKAISEN ILMOITUKSEN VIREILLÄOLOSTA

Ilmoituksen tekijä:

Premium Pet Food Suomi Oy, Turku

Toiminnan laatu ja ajankohta:

Rehutehdas toiminta 1.6.2020 alkaen

Toiminnan sijainti:

Luolakalliontie 35, 21420 Lieto

Kiinteistöt: 423-460-1-12 ja 423-456-1-76

Muistutuksia ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta.

Muistutukset on toimitettava kirjallisena 1.6.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Liedon kunta, ympäristönsuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Lisätietoja asiasta antaa:

Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa 24. huhtikuuta 2020

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU