Koeluontoisen toiminnan Ilmoitus julkipano Eko-Expert KH Oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS KOELUONTOISEN TOIMINNAN ILMOITUKSESTA (YSL 119 §)

Ilmoituksen tekijä: Eko-Expert KH Oy, Järvenpää

Toiminnan laatu ja ajankohta: Geopölylaitoksen toiminta 28.2.2020 – 27.2.2022

Kohde: Kyröntie 504, 21450 Tarvasjoki, kiinteistö: 838-416-3-70.

Ympäristöpäällikön päätös: 1/2020 §, 28.2.2020

Päätöksen antopäivä on 2.3.2020

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 1.4.2020

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 28.2.2020

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU