Julkipanoilmoitus: Päätös Haukantupa Oy:n meluilmoituksesta

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Haukantupa Oy, Haukka, 21195, Velkua.

Toiminnan laatu ja ajankohta: SmugglerRok 6 -ulkoilmakonsertti 6.8.2020 - 8.8.2020 välisenä aikana.

Kohde: Laurin kenttä (Jokilaakson koulu), osoitteessa Karjatie 9, Lieto

Ympäristöpäällikön päätös: 5/2020, 31.7.2020 
                                               pdf5/2020 §, 31.7.2020
                                              

Päätöksen antopäivä on 3.8.2020

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.9.2020

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 31.7.2020

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU