Ilmoitus kuulutuksesta, Stena Recycling Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija      Stena Recycling Oy

Dnro        ESAVI/17038/2020

Asia         Tarvasjoen kierrätyslaitoksen toiminnan muuttaminen, ympäristöluvan tarkistaminen ja toiminnan aloittamislupa, Lieto

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.10.–23.11.2020 osoitteessa ylupa.avi.fi/fi-FI/asia, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.