Halmelan laajennus 3 asemakaava ja asemakaavan muutos

Ilmarinen

Halmelan laajennus 3 asemakaava ja asemakaavan muutos


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Halmelan laajennus 3 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 1. – 30.10.2020 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Pahkalaukkaantien varren kevyen liikenteenväylän toteutus uudelle Halmelan laajennus 2 asuntoalueelle.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 32293 ja 32294 sekä virkistys-, katu- ja erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 32293 ja 32294 sekä virkistys-, katu- ja erityisaluetta.Asemakaavalla muodostuu katualuetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 30.10.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 5116 902 tai kaavoitus(a)lieto.fi