Halmelan laajennus 3 asemakaava ja asemakaavan muutos

Ilmarinen

HALMELAN LAAJENNUS 3 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
vireilletulo ja  luonnos

Halmelan laajennus 2 asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.6.2020 ja on jo lainvoimainen. Parhaillaan tehdään alueen kunnallistekniikan suunnitelmaa konsulttina Sitowise.
Suunnitelman mukaan Pahkalaukkaantien kevytväylä vaatii eteläosassa korkean kallion kohdalla Pahkalaukkaantien siirtämistä noin viisi metriä länteen päin, jotta kevytväylä sopii tien ja vesiputken välistä. Siirto edellyttää hieman uutta asemakaavaa katualueeksi.

Asuntoalueen kohdalla kevytväylä tehdään vesiputken itäpuolelle ja riittävä etäisyys putkesta vaatii korttelialueen rajan siirtämistä 5 - 7 metriä. Korttelin 32293 kaksi rivitalotonttia ja yksi asuinpientalojen tontti pienenevät vähän. Kaavan muutoksessa varaudutaan myös tulevaisuudessa kevytväylän jatkamiseen pohjoiseen, joten ET-aluetta ja AP/PL korttelia 32294 kavennetaan 4 – 7 metriä ja tien ja korttelin väli osoitetaan tässä vaiheessa suojaviheralueeksi (EV). Tonttien käyttöön kavennukset eivät merkittävästi vaikuta.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 3. – 22.9.2020 Liedon kunnantalolla Kirkkotie 13, kaavoitustoimi sekä kunnan internet-sivuilla.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 22.9.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella:

kaavoitus(a)lieto.fi

tai

Liedon kunta
kaavoitustoimi
PL 24
21421 Lieto

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusarkkitehti
Pekka Sillanpää
p. 050 511 6902
(lomalla 21.-22.9.)

tai

kaavoitus(a)lieto.fi


Liedossa 3. päivänä syyskuuta 2020

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA