Halmelan laajennus 2 asemakaavan voimaantulo

VOIMAANTULOKUULUTUS

Liedon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 4/15.6.2020:

Halmelan laajennus 2 asemakaava

Asemakaavalla muodostuu korttelit 32292 -32298 sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta.

Kaava tuli lainvoimaiseksi 25.7.2020

Kaava tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 4. päivänä elokuuta 2020

LIEDON KUNNANHALLITUS

Rauno Peltola

Toimialajohtaja, hallintopalvelut