Etusuoran jatko, asemakaava

Ilmarinen

Etusuoran jatko asemakaava
vireilletulo ja  luonnos

Lietolainen rakennusyritys on tehnyt esityksen asemakaavan laatimiseksi Halmelaan. Kaavaluonnoksessa on Halmelan kentän alueen Etusuoran päähän osoitettu uusi n. 2000 m2 AP-tontti, kääntöpaikka sekä lähivirkistysaluetta VL.

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävänä virka-aikana 24.3. – 6.4.2020 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 6.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.
LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA