Avustukset asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2020 valtion asuntorahaston varoista yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvoja­toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Vuoden 2020 avustusten haku alkaa 2.12.2019 ja päättyy 16.1.2020 klo 16.15. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Hakemukset lähetetään kirjaamoon kirjaamo.ara[at]ara.fi tai osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Lisätietoja ja lomakkeet ARA:n sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan