Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutoksen osittainen voimaantulo

VOIMAANTULOKUULUTUS

Liedon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 40/15.6.2020:

Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu. Liedon kunnanhallitus on päättänyt 28.9.2020 § 306 panna valtuuston päätöksen täytäntöön Ahtonkaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen korttelien 45066, 45073, 55002 ja 55014 sekä virkistys-, katu- ja erityisalueiden osalta, jolta osin kaava saa lainvoiman.

Voimaantulo ei koske seuraavia valituksenalaisia alueita: Salimäentien uutena kaavana osoitettu katualue sekä korttelien 44021 ja 45074 asuinaluevaraukset.

Kaava tuli osittain lainvoimaiseksi 25.7.2020

Kaava tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 5. päivänä marraskuuta 2020

LIEDON KUNNANHALLITUS

Rauno Peltola

Toimialajohtaja, hallintopalvelut