Luottamushenkilöorganisaatio 2017

Luottamushenkilöorganisaatio 2017

Liedon kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat

  • Kunnanvaltuusto (43 jäsentä)

  • Kunnanhallitus (11 jäsentä)

  • Tarkastuslautakunta (7 jäsentä)

ja seuraavat lautakunnat:

  • Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
  • Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaos (kuntien yhteinen toimielin, 11 jäsentä).
  • Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta (9 jäsentä)
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (9 jäsentä)
  • Tekninen lautakunta (9 jäsentä)
  • Kaavoitus- ja rakennuslautakuntaa (9 jäsentä)
  • Ympäristöterveyslautakunta (kuntien yhteinen toimielin, 12 jäsentä).

Kunnanhallituksen sekä lautakuntien toimikausi on neljä vuotta.

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen vanhus- ja vammaisneuvoston