Vanhusten kotipalveluateriat uudistuvat Liedossa

Julkaistu 19.11.2015 klo 5.00

Liedon kunnassa keväällä tehdyn konsulttiselvityksen pohjalta kunnassa on tehty päätös siirtyä kotipalveluaterioiden osalta kylmiin koneellisesti jäähdytettyihin aterioihin. Kylmät ateriat toimitetaan asiakkaiden kotiin kolme kertaa viikossa.

Kylmänä tarjottavien aterioiden etuna on, että kotipalveluasiakkaan lounasaika ei ole sidoksissa kuljetusaikatauluihin, vaan asiakas voi kotona lämmittää annoksia oman aikataulun ja mieltymyksensä mukaisesti. Kotihoidon henkilökunta avustaa annosten lämmityksessä tarpeen vaatiessa.

Tehdyn selvityksen mukaan

  • Lämpimänä toimitetut ateriat ovat haasteellisia, koska ruoka saattaa jäähtyä kuljetuksen aikana. Kaikki asiakkaat eivät ruokaile annosta heti tai haluavat säästää osan annoksesta myöhempää käyttöä varten.
  • Asianmukaisilla laitteilla nopeasti jäähdytetty, kylmänä toimitettu ateria on asiakkaalle turvallisempi vaihtoehto.
  • Kylmänä toimitettavien aterioiden myötä myös ympäristön kuormitus pienenee, kun ruoka kuljetetaan kotiin harvemmin.
  • Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että kotiin toimitetut kylmät ateriat ovat toimiva vaihtoehto. Hyvin pieni osa asiakkaista ei halunnut siirtyä kylmiin aterioihin.

Härkätien keittiöllä valmistetaan ravintosuosituksen mukaisia aterioita lietolaisille asiakkaille.

Härkätien keittiöllä valmistetaan ravintosuosituksen mukaisia aterioita lietolaisille asiakkaille.

Yksityinen palvelu vaihtoehtona

Liedon kunnassa asiakkaiden valittavana on useita yksityisiä siivous-, kotipalvelu- ja kotihoitoyrityksiä. Viimeisenä tulokkaana kotiin vietävissä palveluissa on Liedon Asemalta käsin toimiva Tammitupa, joka tarjoaa kotihoidon tai tukipalveluiden tarpeessa oleville asiakkaille päivittäin kotiin toimitetun lämpimän aterian hintaan 7,50 € ja lauantaisin hintaan 8,50 €. Tämä lisää asiakkaiden valinnan mahdollisuutta, ja lämmin kotiin kuljetettu ateria on siis edelleen vaihtoehto kotihoidon asiakkaille, yksityisenä palveluna.