Tuulissuo-Avanti yritysalueen kehittämishanke

Julkaistu 23.11.2016 klo 17.00

Liedon kunta päätti uudessa elinkeino-ohjelmassaan käynnistää Tuulissuo-Avanti yritysalueen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia alueella toimivien yritysten ja Liedon kunnan kanssa yhteistyössä alueen kehittämissuunnitelma.

Yhteistyön mahdollisuudet

Monen toimijan yritysalue tarjoaa mahdollisuuden tilojen, tuotantopanosten ja henkilöresurssien tehokkaampaan käyttöön sekä tuotantoprosessien optimointiin ja logistiikan parantamiseen yritysten hyötyessä toisten yritysten läheisyydestä.

Yhteistyön kehittämisellä pyritään  parantamaan  alueen vetovoimaisuutta ja mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa.

Lisätietoja Tuulissuo-Avanti yritysalueen kehittämishankkeesta

Lähtötietokysely Tuulissuo-Avanti alueen yrityksille

Linkki verkkokyselyyn

Verkkokysely Tuulissuo-Avanti alueen yrittäjille_banneri

Tuulissuo-Avanti alueen yrityksille suunnatulla verkkokyselyllä kartoitetaan nykyistä toimintaa alueella sekä kerätään yritysten yhteystiedot.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat jalkautuvat lisäksi alueelle haastattelemaan yrityksiä.

Mukana kehittämisessä

Kehittämistyössä Liedon kunnan kumppanina on Gaia Consulting Oy, joka on tehnyt jo yli 20 vuotta töitä teollisuusalueiden kehittämiseksi ja auttanut suomalaisia yrityksiä parantamaan liiketoimintaansa. Gaia Consulting Oy on suomalainen yritys, jolla on toimisto Turussa.

Mukana Tuulissuo-Avantin kehittämisessä on myös Turun ammattikorkeakoulu ja sen opiskelijat.