Turun kehätien liikenne siirtyy kulkemaan kehätien pohjoispuolta Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla

Julkaistu 3.8.2020 klo 13.18

Kauselan eritasoliittymässä liikenne siirretään kulkemaan Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla pohjoiselle sillalle.

Naantalin suuntaan menevä liikenne siirtyi viikolla 31 kulkemaan sillan pohjoisreunaa. Myös Piikkiön suuntainen liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisempaa siltaa 4.-5.8.2020 välisenä yönä. Samalla alueen nopeusrajoitukset alenevat. Valtatietä 10 Turusta tullessa ja Naantalin suuntaan lähdettäessä on kiihdytyskaista poistettu käytöstä. Kohdalla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Liikenteen siirrot liittyvät käynnistyvään Aurajoen siltojen korjaamiseen ja parantamiseen. Ensimmäisenä työkohteena on Kauselan eritasoliittymässä Aurajoen ylittävä eteläpuolinen silta. Työ kestää arviolta syksyyn 2021 asti.

Hankkeen 2. vaihe keskittyy osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie. Työt valmistuvat kesään 2023 mennessä.  Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela–Kirismäki käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.

Seuraa hanketta:

Väyläviraston verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/