Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla.

Julkaistu 2.7.2020 klo 12.00

Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Viitoitusta uusitaan tänä kesänä myös Turusta Lietoon

Kesäkuun alussa 2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi käyttöön uuden tyyppisiä pyöräilyn opasteita. Turun seudulla pyöräilyn opastus tullaan uusimaan näiden opasteiden mukaiseksi seuraavien vuosien kuluessa.

Kesän 2020 aikana opastetaan kolme reittiä:

  • Turusta Lietoon, reitti 9
  • Turusta Varissuon kautta Piikkiöön, reitti 10
  • Turusta Kaarinan kautta Piikkiöön, reitti 11

Kaiken kaikkiaan viitoitetaan 12 Turusta lähtevää säteittäistä reittiä sekä kolme kehämäistä reittiä. Kukin reitti on numeroitu ja reitin kulkeminen onnistuu seuraamalla opasteisiin merkittyä numeroa.

Reitit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja seudun kuntien kanssa. Reittien 9, 10 ja 11 suunnittelu ja toteutus tapahtuu osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa.

Turun seudulliset pyörätiet kartalla

Karttakuva: Väylävirasto

Karttakuvassa esitetään reitit:

Säteittäiset reitit 1–12
 
1 Turku keskusta – Ruissalo 
2 Turku keskusta – Naantali
3 Härkämäki – Raisio – Masku – Nousiainen
4 Turku keskusta – Raisio – Naantali
5 Länsikeskus – Rusko 
6 Turku keskusta – Runosmäki – Yli-Maaria
7 Turku keskusta – Ilmarinen – Liedon asema
8 Metsämäki – Jäkärlä
9 Turku keskusta – Lieto
10 Turku keskusta – Varissuo – Piikkiö
11 Turku keskusta – Kaarina keskusta – Piikkiö – Paimio
12 Turku keskusta – Hirvensalo – Kakskerta
 
Kehäreitit 21–23 
 
21 Sisäkehä: Pahaniemi – Länsikeskus – Halinen – Skanssi – Uittamo (- Hirvensalo)
22 Saaristoreitti: Kaarina Auranlaakso – Parainen keskusta
23 Kehätie: Raisio – Turku – Piikkiö

Lue lisää Väyläviraston verkkosivuilta: https://vayla.fi/varsinais-suomessa-rakenteilla/pyorailyn-seutureittien-viitoitushanke