Tilapäistä turvapaikanhakijoiden hätämajoitusta Liedossa

Julkaistu 4.9.2015 klo 12.30


Eilen Liedon seurakunnan kutsusta vanhalle seurakuntatalolle saapui tilapäiseen hätämajoitukseen noin 40 turvapaikanhakijaa. Tulijoiden joukossa oli lapsiperheitä ja aikuisia mm. Irakista, Somaliasta, Pakistanista, Algeriasta ja Afganistanista (kristittyjä ja muslimeja). Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Jos hän on suojelun tarpeessa, hänelle myönnetään turvapaikka. Nämä Lietoon tulleet odottavat oman asiansa käsittelyä. Suomessa turvapaikanhakijoiden vastaanottoa säätelee laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta eli vastaanottolaki.

Turvapaikanhakijoiden runsas määrä on aiheuttanut Turun seudulla hätämajoituksen tarvetta, kunnes uusia tai jo aiemmin käytössä olleita vastaanottokeskuksia saadaan avattua. Liedossa toteutettava kolmen päivän hätämajoitus ei aiheuta merkittäviä menoeriä, sen sijaan se on jo nyt tuottanut runsaasti hyvää mieltä. SPR on kuitenkin luvannut korvata seurakunnalle mahdollisesti hätämajoituksen järjestämisestä syntyviä kustannuksia. Kysymys on siis tilapäisestä hätämajoituksesta, jonka on tarkoitus kestää maanantaihin (7.9.).

Tänään, perjantaina, Lietoon saapuu noin kymmenen turvapaikanhakijaa lisää ja heidät majoitetaan Tarvasjoelle. Tämäkin tilapäinen hätämajoitus kestää vain maanantaihin.

Eilen illalla Lietoon saapuneet turvapaikanhakijat ovat tiedustelleet, että ketä he voivat kiittää siitä, että heille annetaan ruokaa, vaatteita ja suojaa. Vastaus on yksiselitteinen: Liedon seurakuntaa ja lietolaisia auttavia ihmisiä. Apuna ovat olleet partiolaiset, Martat, yksittäiset vapaaehtoiset, paikalliset yrittäjät, srkn työntekijät, nuorisotoimen edustajat, eri viranomaiset jne.

Liedon kunnan puolesta haluan kiittää Liedon seurakuntaa - erityisesti Ristoa ja Maria - sekä kaikkia vapaaehtoisia avun tarjoajia. On ollut hienoa nähdä, miten nopeasti vapaaehtoisten toimijoiden verkosto saatiin koottua ja tämä pienimuotoinen hyväntekijöiden kansanliike synnytettyä. Toivotan teille kaikille hankkeessa mukana oleville antoisaa viikonloppua.


Liedon kunta


Esko Poikela
Kunnanjohtaja