Tilannetiedote Melukylän päiväkodin tuberkuloosialtistuksesta

Julkaistu 30.3.2016 klo 8.30

Tilanne to 24.3. klo 9.00

Altistuneita lapsia on kaikkiaan 101.

  • Kaikki 101 on tavoitettu ja tarkastettu.
  • Kaikki verikoevastaukset eivät ole vielä käytettävissä.
  • Keuhkokuvissa ei tuberkuloosiin viittaavia muutoksia

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin 22.3. 2016.

Seuraavan kerran asiasta tiedotetaan pe 1.4.2016.

Juha Aalto
terveyspalvelujohtaja
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

------------------------------------------------

Tiedote 18.3.2016

Edellinen tiedote 14.3.2016

Maaliskuun alkupuolella todettiin Melukylän päiväkodin yhdellä lyhytaikaisena sijaisena olleena työntekijällä tartuttava keuhkotuberkuloosi. Altistuminen koskee Melukylän Alatalon ja Välitalon yksikköjä, ei Ylätalon yksikköä (ei myöskään Välitalossa varahoidossa olleita lapsia).

Nykytilanne

Tuberkuloosille altistuneita lapsia on kaikkiaan 101, joista 100 on tavoitettu. Tavoitetut lapset ovat saaneet kutsun tutkimukseen ja osa heistä on kuluvan viikon aikana jo tarkastettu. Suojalääkehoito on tarvittaessa aloitettu.

Lasten vanhemmat saavat edelleen tarvittaessa opastusta ja neuvoja infektiosairaanhoitajalta ja -lääkäriltä.

Mitä seuraavaksi

Lasten tutkimukset jatkuvat edelleen, kunnes heidät kaikki on tarkastettu.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus tuberkuloosialtistuksesta

pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 18 alkaen Liedon lukion auditoriossa. Paikalla on terveydenhuollon asiantuntijoita TYKS:istä, Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluista ja Mehiläisestä.

Miten henkilökunta tarkastetaan sairauksien varalta

Työhöntulotarkastuksessa selvitetään monipuolisesti terveydentilaan liittyviä sairauksia, mm. tuberkuloosi. Terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän tarkastuksen perusteella tehdään tarpeen vaatiessa lisätutkimuksia, kuten esim. keuhkojen röntgentutkimus. Työhöntulotarkastus tehdään vakituiseen tai yli vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville henkilöille.

Sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelma 2003:1

Lain 20 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti tarkastus tehdään sellaisille alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimiville, jotka hoitavat  lapsiryhmiä pitkäaikaisesti esimerkiksi päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai kehitysvammaisten palveluyksiköissä.

Lyhytaikaisten sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden kohdalla vaihtuvuus on suurta. Heille ei tehdä työhöntulotarkastusta, eikä ole edellytetty terveysselvitystä tuberkuloosista.

Terveydenhuollon asiantuntijat selvittävät parhaillaan onko nykyistä käytäntöä syytä muuttaa.

Lisätietoja:

Lisätietoa tuberkuloosista useammalle kielelle käännettynä löytyy esimerkiksi http://www.tuberkuloosi.fi

Terveydenhoitaja Miia Martti  050  331 1012
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Infektiovastuulääkäri Riitta Ratia 050 346 2908 
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Osastonylilääkäri Ville Peltola 02 313 2415
TYKS, Lasten ja nuorten klinikka

Terveyspalvelujohtaja Juha Aalto 050 341 6901 
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Henkilöstöpäällikkö Katja Laalo, katja.laalo@lieto.fi
Liedon kunta