Sisäilmatiedotteet

Liedon kunnan toimintamalli epäiltäessä sisäilmaongelmaa.

Sisäilmaan liittyvät havainnot

Työntekijä ilmoittaa havainnoistaan esimiehelleen. Mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista työntekijä on yhteydessä työterveyshuoltoon. Käyttäjät ilmoittavat havainnoistaan toiminnasta vastaavalle taholle, joka vie tiedon edelleen tilan käytöstä vastaavalle esimiehelle. Oppilaiden tulee olla  yhteydessä myös kouluterveydenhuoltoon. Esimies tekee sisäilmailmoituksen  toimitilapalveluihin (LVI-insinöörille ja talonrakennusmestarille) sekä työsuojelupäällikölle ja -valtuutetulle.

Laajempia toimenpiteitä vaativassa kohteessa perustetaan moniammatillinen sisäilmatyöryhmä

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän perustamisesta päättää ao. toimialajohtaja työsuojelupäällikön aloitteesta. Sisäilmatyöryhmän kokoonpano päätetään tapauskohtaisesti. Ryhmässä ovat aina edustettuina ao. kohteen esimies, tarvittaessa toimialajohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuollon edustaja, toimitilapalveluiden edustajat, käyttäjien edustaja sekä koulujen ja päiväkotien kohdalla koulu- tai neuvolaterveydenhuollon edustaja sekä huoltajien edustaja ja terveystarkastaja

Sisäilmailmoituksia ja sisäilmailmoituskohteissa tehtyjä toimenpiteitä seurataan työsuojelutoimikunnassa ja johtoryhmässä.

Työsuojelupäällikkö valmistelee kokouksessa esiteltävät selvitykset yhdessä teknisten ja ympäristöpalveluiden edustajan kanssa. Tarvittaessa kokouksiin pyydetään asiantuntija esittelemään asiaa. Pöytäkirjat viedään tiedoksi johtoryhmälle.

Sisäilmaryhmän tehtävänä on tuoda monialaista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämiseen sekä parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Sisäilmatyöryhmä laatii asian vaatimat tiedotteet ja päättää selvitystoimenpiteistä sekä käy läpi selvitysten tulokset ja esittää näkemyksensä tarvittavista toimenpiteistä niiden perusteella.

Tarvittavien selvitysten ja tutkimusten sekä sisäilmakyselyiden kustannuksista vastaa kaavoitus ja teknisetpalvelut/toimitilapalvelut.

Sisäilmatiedotteet

Jokilaakson koulu

pdf Jokilaakson sisäilmakokouksen muistio 18.9.2020

pdf Jokilaakson tiivistystyöraportti

pdf Jokilaakson sisäilmatiedote 5.8.2020

pdf Siraten raportti 24.6.2020

pdf Jokilaakson sisäilmatiedote 5.6.2020

pdf Jokilaakson tutkimusraportti 21.5.2020

Ilmaristen koulu

pdf Sisäilmatyöryhmän kokous 20.8.2020

pdf Sisäilmatyöryhmän kokous 4.6.2020

pdf Sisäilmatyöryhmän kokous 7.5.2020

pdf Sisäilmatyöryhmän kokous 16.4.2020

pdf Ilmaristen koulun sisäilmakokous 25.3.2020

Sisäilmaraportti Ilmaristen koulu 2.3.2020 (pdf, 330 kt)

Ilmaristen koulun sisäilmatiedote 28.2.2020 (pdf)

Sirate tutkimusraportti Ilmaristen koulu (pdf, 5 017 kt)

Sirate tutkimusrakortti Ilmaristen koulu sosiaalitilat (pdf, 2 954 kt)

Ilmaristen koulun sisäilmatiedote 10.1.2020 (pdf)

Keskuskoulu

pdf Sisailma ja kosteusteknisten tutkimusten valiaikatiedote Liedon Keskuskoulu

pdf Keskuskoulun hankeryhmä k3 17082020 muistio

pdf Keskuskoulu_keittiö_raportti_14072020

pdf Keskuskoulun hankeryhmän muistio 15.6.2020

pdf Keskuskoulu han keryhmä k1 08062020 muistio

pdf Keskuskoulun korjausten seurantaraportti 2018

pdf Kuntoarvio 2018