Sisäilmatiedotteet

Liedon kunnan toimintamalli epäiltäessä sisäilmaongelmaa

Sisäilmaan liittyvät havainnot

Työntekijä ilmoittaa havainnoistaan esimiehelleen. Mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista työntekijä on yhteydessä työterveyshuoltoon. Käyttäjät ilmoittavat havainnoistaan toiminnasta vastaavalle taholle, joka vie tiedon edelleen tilan käytöstä vastaavalle esimiehelle. Oppilaiden tulee olla  yhteydessä myös kouluterveydenhuoltoon. Esimies tekee sisäilmailmoituksen  toimitilapalveluihin (LVI-insinöörille ja talonrakennusmestarille) sekä työsuojelupäällikölle ja -valtuutetulle.

Laajempia toimenpiteitä vaativassa kohteessa perustetaan moniammatillinen sisäilmatyöryhmä

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän perustamisesta päättää ao. toimialajohtaja työsuojelupäällikön aloitteesta. Sisäilmatyöryhmän kokoonpano päätetään tapauskohtaisesti. Ryhmässä ovat aina edustettuina ao. kohteen esimies, tarvittaessa toimialajohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuollon edustaja, toimitilapalveluiden edustajat, käyttäjien edustaja sekä koulujen ja päiväkotien kohdalla koulu- tai neuvolaterveydenhuollon edustaja sekä huoltajien edustaja ja terveystarkastaja

Sisäilmailmoituksia ja sisäilmailmoituskohteissa tehtyjä toimenpiteitä seurataan työsuojelutoimikunnassa ja johtoryhmässä.

Työsuojelupäällikkö valmistelee kokouksessa esiteltävät selvitykset yhdessä teknisten ja ympäristöpalveluiden edustajan kanssa. Tarvittaessa kokouksiin pyydetään asiantuntija esittelemään asiaa. Pöytäkirjat viedään tiedoksi johtoryhmälle.

Sisäilmaryhmän tehtävänä on tuoda monialaista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämiseen sekä parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Sisäilmatyöryhmä laatii asian vaatimat tiedotteet ja päättää selvitystoimenpiteistä sekä käy läpi selvitysten tulokset ja esittää näkemyksensä tarvittavista toimenpiteistä niiden perusteella.

Tarvittavien selvitysten ja tutkimusten sekä sisäilmakyselyiden kustannuksista vastaa kaavoitus ja teknisetpalvelut/toimitilapalvelut.

Sisäilmatiedotteet

Jokilaakson koulu

pdf Jokilaakson sisäilmakokouksen muistio 23.10.2020

pdf Siraten kuitututkimusraportti 2020

Jokilaakson sisäilmakokouksen muistio 18.9.2020 (pdf)

Jokilaakson tiivistystyöraportti (pdf)

Jokilaakson sisäilmatiedote 5.8.2020 (pdf)

Siraten raportti 24.6.2020 (pdf)

 Jokilaakson sisäilmatiedote 5.6.2020 (pdf)

Jokilaakson tutkimusraportti 21.5.202 (pdf)

Ilmaristen koulu

pdf Sisäilmatyöryhmän kokous 29.10.2020

Sisäilmatyöryhmän kokous 1.10.2020 (pdf)

Sisäilmatyöryhmän kokous 20.8.2020 (pdf)

Sisäilmatyöryhmän kokous 4.6.2020 (pdf)

Sisäilmatyöryhmän kokous 7.5.202o (pdf)

Sisäilmatyöryhmän kokous 16.4.202o (pdf)

Sisäilmaraportti Ilmaristen koulu 2.3.2020 (pdf, 330 kt)

Ilmaristen koulun sisäilmatiedote 28.2.2020 (pdf)

Sirate tutkimusraportti Ilmaristen koulu (pdf, 5 017 kt)

Sirate tutkimusrakortti Ilmaristen koulu sosiaalitilat (pdf, 2 954 kt)

Ilmaristen koulun sisäilmatiedote 10.1.2020 (pdf)

Keskuskoulu

Keskuskoulun rakennushankkeen vaihtoehtojen tarkastelu (pdf)

pdf Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio 19.11.2020

Keskuskoulun sisäilma- jakosteustekninen kuntotutkimus, lopullinen raportti (pdf, 17692 Kt )

Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio 23.10.2020

Keskuskoulun oppilaiden sisäilmakyselyn tulokset (pdf)

Keskuskoulun hankeryhmän kokouksen 24.9.2020 muistio (pdf)

Sisailma ja kosteusteknisten tutkimusten valiaikatiedote Liedon Keskuskoulu (pdf)

Keskuskoulun hankeryhmä k3 17082020 muistio (pdf)

Keskuskoulu_keittiö_raportti_14072020 (pdf)

Keskuskoulun hankeryhmän muistio 15.6.2020 (pdf)

Keskuskoulu han keryhmä k1 08062020 muistio (pdf)

Keskuskoulun korjausten seurantaraportti 2018 (pdf)

Kuntoarvio 2018 (pdf)